Strona Główna

O Firmie

Usługi

Uprawnienia

Galeria

Kontakt
Sp. z o.o.
Uprawnienia:

Firma "REMKOKS" posiada następujące uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego:

1. W  zakresie  wykonywania  napraw  i  modernizacji  uznanymi  technologiami  spajania
stali, gięcia rur, roztłaczania rur jak również połączeniami rozłącznymi:

- Kotłów parowych;
- Kotłów wodnych;
- Stałych zbiorników ciśnieniowych.
- Zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących i żrących;
- Rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem;
- Rurociągów technologicznych gazów i cieczy.

UC-05-19-N/4-08


Kliknij aby powiękrzyć

UC-05-19-P/1-08


Kliknij aby powiękrzyć

2. W  zakresie  wykonywania  napraw  urządzeń  dźwignicowych uznanymi technologiami
spajania stali:

- Suwnic
- Wciągników
- Wciągarek

UD-05-17-P/1-09


Kliknij aby powiękrzyć

UD-5-17-N/3-09


Kliknij aby powiękrzyć

 

Strona Główna O Firmie Usługi Uprawnienia Galeria Kontakt