Strona Główna

O Firmie

Usługi

Uprawnienia

Galeria

Kontakt
Sp. z o.o.
Usługi:
Działalność usługowa  Spółki to przede  wszystkim  specjalistyczne  usługi  remontowe
i modernizacyjne urządzeń technicznych podlegających w większości Urzędowi Dozoru Technicznemu  w  tym  urządzeń   ciśnieniowych,  kotłów  energetycznych  i  urządzeń dźwignicowych  w  następującym  zakresie:

- wymiany  i  napraw  parowników,  przegrzewaczy pary, podgrzewaczy wody, ekranów
komór;
- wymiany uszkodzonych odcinków rur rurociągów technologicznych do gazów i cieczy,  
wężownic i osprzętu kotłów;
- wymiany lub napraw dennic, płomienic, dzwonów walczaków i komór zbiorczych;
- naprawy elementów ścian gazo-szczelnych kotłów;
- remontów i naprawy wymienników ciepła i węzłów ciepłowniczych;
- remontów   i  napraw   wszelkich   zbiorników   ciśnieniowych  i  bezciśnieniowych  do 
materiałów żrących i trujących;
- remontów i napraw suwnic, wciągarek, wciągników, podestów ruchomych;
- zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych, żeliwnych i betonowych.

Spółka nasza dysponuje profesjonalnym sprzętem, stosujemy nowoczesne technologie skracające okres wykonywania robót.

Nasze brygady to doświadczone i zintegrowane zespoły wysoko wykwalifikowanych fachowców.
Strona Główna O Firmie Usługi Uprawnienia Galeria Kontakt